ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 (เวลา 08.30 น.) คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการ การจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,051