นิเทศติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

        วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศติดตาม การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ การนิเทศติดตามดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,064