ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ไม้สเกลต่ำ) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง.pdf |
pdf 2. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
pdf 3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
pdf 4. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
pdf 5. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
pdf 6. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเละตรวจเช็คโปรแกรม Microsoft Office โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 260,562