ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง


ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง จัดซื้อน้ำมันเชื้อพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มกราคม 2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564.pdf |
2. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 มกราคม 2565.pdf |
3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 มกราคม 2565.pdf |
4. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มกราคม 2565.pdf |
5. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อ ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2565.pdf |
6. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มกราคม 2565.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,595