ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง การขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติด้วยการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายพัสดุ ชำรุด ปี 2564.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,574