พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3

พิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3

        วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 (เวลา 10.00 น.) กองทุนสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต) ได้นำเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธิต ก้านทอง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชัยภูมิ นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า และนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สส.ชัยภูมิ เขต 6 การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,262