การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

        วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพญาแลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยจัดประชุมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และยึดหลัก D-M-H-T-T กำหนดให้ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และประชุมที่หน่วยงานของตนเองผ่านระบบทางไกล โปรแกรม ZOOM

        นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และได้ชี้แจงที่ประชุมทราบแนวทางปฏิบัติการฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,530