พิธีถวายเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พิธีถวายเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทาน เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถวายแด่ วัดโพธิ์ศรี ม.๔ บ้านหนองไรไก่ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งจัดพิธีถวายเทียนพรรษาประทาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นประธานในพิธี

       การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัครดา เดชพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,367