ตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกตรวจติดตามเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,732