ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2564

         วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 (เวลา 13.00 น.) จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

         การนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้นางวิมลพรรณ พงษ์ภา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ร่วมประชุมในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,993