ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ ผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 เรื่อง


ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
2. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดเฟืองทางเดินกระดาษปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
3. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
4. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
5. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |
6. ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ดรัมปริ้นเตอร์ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,639