company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัดสำคัญของจังหวัด
วัดทรงศิลา(พระอารามหลวง) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:22
วัดทรงศิลา ตั้งอยู่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด♪◙แต่พอจะอนุมานได้ว่า สร้างในสมัยพระยาภักดีชุมพล (ที)เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิ ระหว่างพ.ศ.2406 - 2418♪◙ ทั้งนี้เป็นการสันนิษฐานจากประวัติการตั้งเมืองชัยภูมิ  ปรากฎอยู่ในพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ.1225 (พ.ศ.2406) ♪◙ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี(ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) ♪◙เป็นพระภักดีชุมพลตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ (ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาภักดีชุมพล) พระยาภักดีชุมพล (ที) ♪◙รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นเวลา 12 ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม (พ.ศ.2418)♪◙♪◙                        ปัจจุบันวัดทรงศิลาพระอารามหลวง  ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสสามัญศึกษา  และเปิดสอนสำหรับภิกษุ  ♪◙สามเณร  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีนักเรียน  255  รูป  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม  14  รูป/คน♪◙
LAST_UPDATED2
 
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Pulsating Penis Super Hot Teen Fingers For Me Made 69 Hogtie With Carissa Tribute Maeva Soeursalope Wives Sucking Bbc Volume Viii Facial In Slow Motion