5 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการ พศจ.ชย. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้า บริเวณถนนสาย ชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน
เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวรข้างทาง ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ