วันที่ 4 มิถุนายน 2563

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประกอบพิธีฌาปณกิจ พระอดุลย์วินยานุศาสก์ อดีต จต.ห้วยไร่ จร.วัดป่าซับทอง(ธ)
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ และมอบหมาย นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกร ในครั้งนี้