28 พฤษภาคม 2556
นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายนายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนองงานคณะสงฆ์จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการ "ตู้พระทำนำสุข" วัดท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยพระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าหินโงม มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 335 ชุด