27 พฤษภาคม 2563

"ตู้พระทำนำสุข" วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) โดยพระครูพิทักษ์ชยานุกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ