27 พฤษภาคม 2563

"ตู้พระทำนำสุข" คณะสงฆ์อำเภอเทพสถิต โดยพระครูปฏิภาณธรรมรส ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต และนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ วัดวะตะแบก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ