กิจกรรมค่ายวัยใสใฝ่คุณธรรม ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ "ค่ายวัยใวใสใฝ่คุณธรรม" ปี 2561  เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถ นำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  จัดกิจกรรม ณ วัดวีรวงศาราม  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมื  และจัดที่วัดในอีก 5 อำเภอ จำนวน 7  รุ่น เป้าหมาย 700  คน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ดำเนินงาน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560

LAST_UPDATED2