company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษจิกายน 2009 เวลา 10:08
พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์
วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์  เป็นศิลปะแบบร่วมสมัย รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2512  ขนาดสูงจากฐานถึงยอด 14  ศอก (7 เมตร) วัสดุก่ออิฐถือปูนหุ้มด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์เป็นปางประทานพรยกพระหัตถ์ขวาเหนือพระอุระ เม็ดพระสกใหญ่ ยอดเกศเป็นดอกบัวรองรับรัศมีเปลว จีวรแนบพระวรกายห่มเฉลียงบ่าซ้าย ชายสังฆาฏิพลิ้วทิ้งชายระดับอกซ้ายทั้งสองข้างพระวารกายมีชายจีวรสองเป็นริ้วอยู่บนฐานบัว  ด้านหลังเป็นกำแพงหินกาบ เสาแปดเหลี่ยมหินขัดสีน้ำตาลแดง มีลวดลายบัว ยอดเสาเป็นโคมไฟแปดเหลี่ยมลงรักปิดทอง ปัจจุบันประดิษฐานบริเวณหน้าผาเกิ้งวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)

พระเจ้าองค์ตื้อ
วัดศิลาอาสน์(ภูพระ) บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
มีลักษณะพระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ซ้ายวางพาดอยู่ที่ พระชงฆ์ หน้าตักกว้าง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต เรียกว่า รอบ ๆ พระพุทธรูปองค์นี้มีรอยแกะหินเป็นรูปพระสาวกอีกหลายองค์ ฐานว่าอาจจะสร้าง ในสมัยรุ่นราวคราวเดียวกับปรางค์กู่ ก็เป็นได้ พระพุทธรูปเหล่านี้มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ( ราว พ.ศ. 1701 - พ.ศ. 1900 )  ทุก ๆ ปี จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ขึ้นไปกราบไหว้พระเจ้าองค์ตื้อ ในวันขึ้น 13, 14 และ 15 ค่ำ เดือน 5 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้คนเลื่อมใสว่า "หมอรักษาเป็นหมอลำ" ให้การรักษาคนป่วย ขอให้หาย โดยบนบานต่อพระเจ้าองค์ตื้อจะได้สมความปรารถนา ในปี พ.ศ. 2483 พระวิบูลนิโรธกิจ อดีตเจ้าคณะจังหวัด ชัยภูมิ ( พระครูจรูญ    นิโรธ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ขณะนั้นได้ขอตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อ "ศิลาอาสน์" ) และปรับปรุงบริเวณสถานที่ ในปีต่อมาได้สร้างกุฏิ พระภิกษุได้จำพรรษอยู่ประจำมาตลอดจนทุกวันนี้


พระพุทธชัยสารมุนี
วัดเจดีย์  ตำบลคอนสาร  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พระพุทธชัยสารมุนี หรือหลวงพ่อพระประธาน เป็นพระพุทธรูปโบราณ อายุ ๗๐๐ ปี เป็นศิลปะสมัยปลายสุโขทัย ผสมอยุทธยาตอนต้น เนื้อศิลาแลงองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 8 ศอก  ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเจดีย์ ตำบลคอนสารเอกลักษณ์พิเศษที่สำคัญของหลวงพ่อพระพุทธชัยสารมุนี มีดังนี้ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคอนสาร  หันพระพักต์ไปทางทิศตะวันตก  และมิริมพระโอษฐ์สีแดง  เป็นพระพุทธรูปศิลาแลงที่ใหญ่สมบูรณ์และงดงามที่สุด     หลวงพ่อพระพุทธชัยสารมุนี มีอภินิหารบันดาลให้ผู้ที่มาสักการะบูชาแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ  ผู้ที่มีความทุกข์ร้อนมากราบท่านแล้วจะมีความสุขสงบ และที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคอนสารและเป็นมาดกล้ำค่าที่สำคัญของชาติ


หลวงพ่อโต
วัดทรงศิลา(พระอารามหวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี 
วัดคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี อยู่ที่วัดคอนสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอคอนสวรรค์ ไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักองค์  ใหญ่ศิลปทวารวดี สูงประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" ประดิษฐานในวิหารหลังเล็กๆ ให้ผู้คนได้สักการะ มีใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่จำหลักภาพชาดกเก็บรักษาอยู่ด้วยหลายชิ้น รวมทั้งจารึกอักษรมอญ ศตวรรษที่ 14 ด้านนอกยังมีเสมาทั้งที่มีและไม่มีลวดลายวางเรียงรายอยู่อีกจำนวนมาก
พระหลวงพ่อโต
วัดบูรณ์ บ้านปะโค ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

พระหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่บนแท่นในโบสถ์  วัดบูรณ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.64 เมตร สูง 2.61 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบำเหน็จณรงค์ และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบำเหน็จณรงค์มานานหลายชั่วอายุคน อีกทั้งในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของท่านเจ้าเมืองบำเหน็จณรงค์ก็ได้อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อประธานในวัดบูรณ์เป็นสักขีพยานสัตยานุสัตย์มาทุกปี
LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.