company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2009 เวลา 12:13


วัดศิริพงษาวาส
ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิพระธาตุเจดีย์ศิริมหามงคล

วัดศิริพงษาวาสเป็นวัดที่มีความสวยงาม  สงบ ร่มรื่น มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส 
ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๕๑๘  มีอุโบสถเป็นรูปเจดีย์ เรียกว่า พระธาตุเจดีย์ ศิริมหามงคล
ยอดพระธาตุเจดีย์บรรจุพระธาตุ มีโรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นสถานจัด กิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์
และพุทธศาสนานิกชนในอำเภอจัตุรัส เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน

LAST_UPDATED2
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.