company logo

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
สถิตจำนวนวัดจังหวัดชัยภูมิ / ทะเบียนวัดจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอ จำนวนวัด
มหานิกาย ธรรมยุต
1. เมืองชัยภูมิ 126 8
2.หนองบัวระเหว 42 3
3. เทพสถิต 81 1
4. บ้านเขว้า 41 4
5.คอนสาร 36 4
6.บำเหน็จณรงค์ 44 5
7.หนองบัวแดง 74 0
8.จัตุรัส 63 3
9. คอนสวรรค์ 40 7
10. ภูเขียว 79 7
11.บ้านแท่น 34 19
12.แก้งคร้อ 83 3
รวม 743 64
ข้อมูล  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  2557
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.