JA slide show
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) และโครงการ "ตู้พระทำนำสุข"

29 พฤษภาคม 2563
พระราชชัยสิทธิสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝ่ายฆราวาส
หน่วยงานราชการ กอ.รมน.จชย. อบจ.ชัยภูมิ คณะญาติธรรม ร่วมในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการ "ตู้พระทำนำสุข" ณ วัดท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยพระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าหินโงม มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน ๔๑๙ ชุด ในการนี้ นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชย.พร้อมคณะอำนวยการสนองงานคณะสงฆ์ในคราวครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) วัดท่าหินโงม

28 พฤษภาคม 2556
นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ มอบหมายนายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนองงานคณะสงฆ์จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19 (โรงทาน) ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการ "ตู้พระทำนำสุข" วัดท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ โดยพระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าหินโงม มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 335 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตู้พระทำนำสุข คณะสงฆ์อำเภอเทพสถิต

27 พฤษภาคม 2563

"ตู้พระทำนำสุข" คณะสงฆ์อำเภอเทพสถิต โดยพระครูปฏิภาณธรรมรส ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต และนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ วัดวะตะแบก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตู้พระทำนำสุข วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)

27 พฤษภาคม 2563

"ตู้พระทำนำสุข" วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) โดยพระครูพิทักษ์ชยานุกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าว และความเคลื่อนไหว

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พยากรณ์อากาศประจำวัน


คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีระบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ(ม)

พระเทพภาวนาวิกรม
วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ(ธ)


พระสุวีรญาณ
วัดศรีแก้งคร้อ
อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้บริหาร

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผอ.พศจ.ชัยภูมิ

ศูนย์ฮอตไลน์

Facebook สนง.พศจ.ชย.