JA slide show
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดไพรีพินาศ อ.เมือง ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรําลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบําเพ็ญศาสนกิจ ชําระจิตใจ ให้สะอาดผ่องใส ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนา โดยมี นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มเวลา ๐๖.๓๐ น.

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๙ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ พร้อมบุคลากรในสังกัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

5 มิถุนายน 2563

นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อำนวยการ พศจ.ชย. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดหญ้า บริเวณถนนสาย ชัยภูมิ-อุทยานแห่งชาติตาดโตน
เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวรข้างทาง ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฌาปณกิจ พระอดุลย์วินยานุศาสก์

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง ผอ.พศจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประกอบพิธีฌาปณกิจ พระอดุลย์วินยานุศาสก์ อดีต จต.ห้วยไร่ จร.วัดป่าซับทอง(ธ)
ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ และมอบหมาย นายคมสันต์ อิงชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกร ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พยากรณ์อากาศประจำวัน


คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีระบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ(ม)

พระเทพภาวนาวิกรม
วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)
อ.หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ(ธ)


พระสุวีรญาณ
วัดศรีแก้งคร้อ
อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้บริหาร

นายณรงศักดิ์  อ้อทอง
ผอ.พศจ.ชัยภูมิ

Facebook สนง.พศจ.ชย.

YouTube สนง.พศจ.ชย.

ศูนย์ฮอตไลน์